Användarvänlighet? Säg hellre användbarhet – eller ännu hellre användningskvalité.

Speaker(s): 

Här får du några snabba och enkla tips om hur man kan bli säkrare på att de produkter och tjänster man bygger faktiskt blir använda och omtyckta av kunderna.

Hur du bör lägga upp arbetet, och hur du kan göra för att ta reda på vad användarna verkligen behöver.

Hur du bör utforma systemet, med hänsyn till de tre sorternas design du har att jobba med. Och slutligen hur du kan testa hur det funkar.

Schedule info

Room: 
Galleriet
Video: